Paglalakbay

“Paglalakbay” is one of my self-written poems which I loved so much because my high school classmates were able to put a melody on it. And it brings back good memories. I never expected that this poem would be chosen by my class as our contest piece for the “Di Kumbensiyonal na Musika”, much less, win first place there!

This poem is about we, people, living in the same ship and traveling all over the world in search of the island of our dreams. However, we cannot seem to find this island because we do not cooperate and help each other , thus our ship loses its way. And only peace would again bring back unity and camaraderie among us, which would help us seek our way out of the dark .

Sa ating pagkakanya-kanya,
Tayo’y nalugmok sa kasakiman,
Dahil sa unti-unting kawalan,
Ng diwa ng kapayapaan.

Dulot ng di pagkakaiisa,
Ang barkong ating sinasakyan,
Nagpaliko-liko ng landas,
Di malaman ang paroroonan.

Tayo ay nasa iisang barko,
Naglalakbay sa pitong karagatan.
Ngunit saan nga ba patutungo,
Ay walang nakakaalam.

Sa gitna ng tanawing bughaw,
Tayo’y patuloy na naliligaw.
Kapayapaan – ikaw ang daan,
Ngunit, ikaw ba ‘y nasaan?

Sa gitna ng madilim na araw,
Ng bagyo at mga trahedya,
Tayo’y nakulong sa karimlan,
Di na makatakas sa kawalan.

Sa huli, tayo ay nabigo
Di ba nais nating marating,
Ang isla ng mga pangarap natin?

Tayo ay nasa iisang barko,
Naglalakbay sa pitong karagatan.
Ngunit saan nga ba patutungo,
Ay walang nakakaalam.

Sa gitna ng tanawing bughaw,
Tayo’y patuloy na naliligaw.
Kapayapaan – ikaw ang daan,
Ngunit, ikaw ba ‘y nasaan?

Kung tayo’y magtutulungan,
Sama-samang magkakaisa.
Magkakaro’n ng patutunguhan,
Ang barkong dating naliligaw.

Tayo ay nasa iisang barko,
Naglalakbay sa pitong karagatan.
Ngunit saan nga ba patutungo,
Ay sa isla ng mga pangarap.

Sa gitna ng tanawing bughaw,
Tayo’y patuloy na maglalayag.
Kapayapaan – ikaw ang daan,
Ngunit ikaw ba’y nasaan?

…Alam naming ika’y nariyan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: