Ang Guryon

I have here a popular Filipino poem written by Ildefonso Santos,  taken from Mithi IV Book by Aguila, Guimarie and Monton. This poem links the similarity of characteristics and behaviors of a kite (guryon) to a person’s life.

Ang Guryon

Tanggapin mo, anak, itong munting guryon
na yari sa patpat at papel de Hapon;
magandang laruang pula, puti, asul,
na may pangalan mong sa gitna naroon.

Ang hiling ko lamang, bago paliparin
Ang guryon mong ito ay pakatimbangin,
Ang solo’t paulo’y sukating magaling
nang hindi mag-ikit o kaya’y magkiling.

Saka pag sumimoy ang hangin, ilabas
at sa papawiri’y bayaang lumipad,
datapwat ang pisi’y tibayan mo, anak,
at baka lagutin ng hanging malakas.

Ibigin mo’t hindi, balang araw ikaw
ay mapapabuyong makipagdagitan;
makipaglaban ka, subalit tandaan
na ang nagwawagi’y ang pusong marangal.

At kung ang guryon mo’y sakaling madaig,
matangay ng iba o kaya’y mapatid,
kung saka-sakaling di na mapabalik,
maawaing kamay nawa ang magkamit.

Ang buhay ay guryon: marupok, malikot,
dagiti’t dumagit, saanman sumuot…
o paliparin mo’t ihalik sa Diyos,
bago patuluyang sa lupa’y sumubsob.

Advertisements
1 comment
  1. adrian said:

    wow its unique

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: