Tubig

I got the inspiration from Memoirs of a Geisha; the connection between Sayuri’s personality and water is quite similar in this poem I made.

Ang tao ay tubig.
Animo’y salamin.
Walang tiyak na kulay.
Nagbibigay repleksyon,
Sa kapaligiran.
Nakikibagay sa kulay,
Ng kalangitan.

Ang tao ay tubig.
Walang tiyak na hubog.
Sumusunod sa hugis,
Ng kinalalagyan.
Nakikibagay sa ukit,
Ng kinatatayuan.

Ang tao ay tubig.
Madilim.
Ngunit kapag naarawan,
Lumilinaw, kumikislap.
Nagniningning.

Ang tao ay tubig.
Matibay, matatag.
Anumang balakid at problema.
Kayang sumira,
Ng matibay na bato.
Kayang ukitin,
Ang matigas na lupa.
Kayang patahimikin,
Ang mainit na apoy.

Ang tao ay tubig.
Malikot, magalaw.
Patuloy na dumadaloy.
Sa pinakamaliit na siwang.
Sa pinakamakipot na daan.
Umaagos tungo,
Sa walang hanggang katapusan.

Ang tao ay tubig.
Likas na elemento.
May kalakasan,
May kahinaan.
Ngunit nilikha upang maging,
Kaiba sa lahat.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: